Skip to main content

Polityka prywatności

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem strony internetowej https://manuscripta.pl/. Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnej zasady prawa do prywatności, administrator wdrożył niezbędne procedury oraz polityki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wszystkich wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO.

Dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dbamy o to, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Jednocześnie z przestrzeganiem wyżej wymienionych zasad, za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych przetwarzanych w Instytucie.

Każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do Inspektora Ochrony Danych – p. Mateusza Sieka, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przez administratora. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod.ihn@bims.home.pl.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie strona internetowa https://manuscripta.pl/ używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane w urządzeniach odbiorcy (komputerach, smartfonach itp.). Korzystamy z:

Plik ciasteczka Data wygaśnięcia Dostawca Cel
_ga 2 lata Google Analytics Rejestruje unikatowy identyfikator, który służy do generowania danych statystycznych o sposobie korzystania przez osobę odwiedzającą z witryny
_ga_# 2 lata Google Analytics Wykorzystywany jest do zbierania danych o liczbie odwiedzin użytkownika na stronie internetowej oraz dacie pierwszej i ostatniej wizyty

 

Informacje te nie służą identyfikacji osób fizycznych, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany – bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości osób odwiedzających stronę. Wykorzystujemy je wyłącznie w celach statystycznych oraz dla poprawy funkcjonowania naszej witryny. Nie zabiegamy o identyfikację osób odwiedzających stronę internetową, a plików cookies nie przekazujemy innym podmiotom – nieupoważnionym przez administratora.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zmianę ustawień plików cookies. Może to jednak mieć wpływa na niektóre funkcjonalności odwiedzonych stron. Zmiany w zakresie zgód na wykorzystywanie plików cookies można wprowadzić również pod tym linkiem i będą się one odnosiły wyłącznie do strony internetowej https://manuscripta.pl/.

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odesłania do innych stron internetowych, którymi nie administrujemy. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach, dlatego zachęcamy do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/plików cookies.

W związku z prowadzoną korespondencją Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk przetwarza dane osobowe nadawców i adresatów, w tym osób korespondujących z wykorzystaniem skrzynek poczty elektronicznej wskazanych na stronie internetowej. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania tych danych osobowych znajduje się pod tym linkiem https://www.ihnpan.pl/wp-content/uploads/2019/01/klauzula_dla_nadawcow_i_adresatow.pdf.

Aktualna wersja niniejszej Polityki prywatności pochodzi z września 2023 r.