Skip to main content

Konkordancja sygnatur rękopisów
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Mąkowski = MĄKOWSKI, Władysław, Inwentarz rękopisów [rękopis, przed 1939, zaginiony]
Vetulani = VETULANI, Adam, ‘Średniowieczne rękopisy płockiej biblioteki katedralnej,’ Roczniki Biblioteczne, 7:1963, Fasc. 3–4, 313–443
Tymczasowe = sygnatury tymczasowe po II wojnie światowej
Graczyk = GRACZYK, Waldemar, MARSZALSKA, Jolanta M., Księgi rękopiśmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium
Duchownego w Płocku. Z dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych w dawnych wiekach
. Kraków, 2010

Mąkowski Vetulani Tymczasowe Graczyk Przed 1930 Obecne sygnatury
Ms. 1 Ms. 48        
Ms. 2 Ms. 50       MsEPl 1
Ms. 3          
Ms. 4          
Ms. 5          
Ms. 6          
Ms. 7          
Ms. 8          
Ms. 9          
Ms. 10   10      
Ms. 11          
Ms. 12          
Ms. 13          
Ms. 14          
Ms. 15 Ms. 59        
Ms. 16          
Ms. 17 Ms. 82        
Ms. 18 Ms. 22 [!]        
Ms. 19 Ms. 72        
Ms. 20          
Ms. 21          
Ms. 22          
Ms. 23          
Ms. 24          
Ms. 25 Ms. 55        
Ms. 26 Ms. 60        
Ms. 27          
Ms. 28 Ms. 22 [!]        
Ms. 29 Ms. 87        
Ms. 30 Ms. 86        
Ms. 31          
Ms. 32          
Ms. 33          
Ms. 34          
Ms. 35 Ms. 89 10 7   MsEPl 12
Ms. 36 Ms. 90 6 11   MsEPl 15
Ms. 37          
Ms. 38          
Ms. 39 Ms. 71 13 14   MsEPl 9
Ms. 40 Ms. 52        
Ms. 41 Ms. 21        
Ms. 42 Ms. 32        
Ms. 43 Ms. 31        
Ms. 44 Ms. 30        
Ms. 45 Ms. 33        
Ms. 46 Ms. 27        
Ms. 47 Ms. 29        
Ms. 48          
Ms. 49 Ms. 4        
Ms. 50 Ms. 18        
Ms. 51 Ms. 57 14 15   MsEPl 6
Ms. 52 Ms. 34        
Ms. 53 Ms. 64        
Ms. 54 Ms. 15        
Ms. 55 Ms. 25        
Ms. 56 Ms. 56        
Ms. 57          
Ms. 58          
Ms. 59 Ms. 6        
Ms. 60 Ms. 2        
Ms. 61 Ms. 14        
Ms. 62 Ms. 26        
Ms. 63 Ms. 74        
Ms. 64 Ms. 8        
Ms. 65 Ms. 5        
Ms. 66 Ms. 1        
Ms. 67 Ms. 12        
Ms. 68 Ms. 3        
Ms. 69 Ms. 13        
Ms. 70 Ms. 9        
Ms. 71          
Ms. 72 Ms. 16        
Ms. 73 Ms. 54        
Ms. 74 Ms. 20        
Ms. 75          
Ms. 76          
Ms. 77          
Ms. 78 Ms. 11        
Ms. 79 Ms. 49        
Ms. 80 Ms. 10        
Ms. 81          
Ms. 82          
Ms. 83          
Ms. 84          
Ms. 85          
Ms. 86          
Ms. 87          
Ms. 88 Ms. 7[!]        
Ms. 89          
Ms. 90 Ms. 36        
Ms. 91 Ms. 77        
Ms. 92          
Ms. 93          
Ms. 94 Ms. 75        
Ms. 95 Ms. 73        
Ms. 96 Ms. 67        
Ms. 97          
Ms. 98 Ms. 51        
Ms. 99          
Ms. 100          
Ms. 101          
Ms. 102 Ms. 55        
Ms. 103 Ms. 43        
Ms. 104 Ms. 62        
Ms. 105 Ms. 65        
Ms. 106          
Ms. 107 Ms. 7[!]        
Ms. 108 Ms. 28     H. 19  
Ms. 109 Ms. 40        
Ms. 110 Ms. 37        
Ms. 111 Ms. 19        
Ms. 112          
Ms. 113          
Ms. 114 Ms. 76        
Ms. 115          
Ms. 116          
Ms. 117 Ms. 68        
Ms. 118          
Ms. 119          
Ms. 120          
Ms. 121          
Ms. 122          
Ms. 123 Ms. 39        
Ms. 124          
Ms. 125 Ms. 70        
Ms. 126          
Ms. 127          
Ms. 128          
Ms. 129 Ms. 78        
Ms. 130 Ms. 38        
Ms. 131 Ms. 63        
Ms. 132 Ms. 41        
Ms. 133 Ms. 79        
Ms. 134 Ms. 66        
Ms. 135          
Ms. 136 Ms. 69        
Ms. 137          
Ms. 138          
Ms. 139 Ms. 23        
Ms. 140 Ms. 45 1 2   MsEPl 3
Ms. 141 Ms. 58        
Ms. 142          
Ms. 143 Ms. 46 1a 1   MsEPl 2
Ms. 144 Ms. 35        
Ms. 145          
Ms. 146 Ms. 42        
Ms. 147 Ms. 17     H. 31  
Ms. 148 Ms. 53        
Ms. 148a Ms. 44        
Ms. 149 Ms. 61        
  Ms. 47     G. 58  
  Ms. 83 5 6   MsEPl 11
  Ms. 85 4 5   MsEPl 8
  Ms. 88 3 3   MsEPl 10
  Ms. 91 7 8   MsEPl 13
  Ms. 92 8 10   MsEPl 14
  Ms. 93 2 9   MsEPl 5
  Ms. 94 9 16   MsEPl 16
      4   MsEPl 7a-b
        C. 63 MsEPl 4