Skip to main content

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ms 194
MSPL 8888
FRPL

Repozytorium

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygnatura

Ms 194

Tytuł kodeksu

Homiliae (fragm.)

Data powstania:

12th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

fragment

Materiał

parchment

Objętość

1 f.

Wymiary

33.0 x 22.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML