Skip to main content

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ms 118
MSPL 8876
FRPL

Repozytorium

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygnatura

Ms 118

Tytuł kodeksu

Missale / Biblia (Lc 24, 24-33)

Data powstania:

12th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

fragment

Objętość

1 f.

Wymiary

15.0 x 20.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML