Skip to main content

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Ms Ital. Oct. 11
MSPL 3659

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Sygnatura

Ms Ital. Oct. 11

Tytuł kodeksu

Bornio da Sala, De regimine principum

Data powstania:

ca. 1452-1469

Język

Italian

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

II ff + 59 ff + I f

Wymiary

21.5 x 14.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
JBC: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/68
Bibliografia
Kristeller 3 (1987), 358b
Kristeller 6 (1992), 492a
Sosnowski (2012), 177-180
Inne bazy danych
Fibula: http://info.filg.uj.edu.pl/fibula/pl/content/ital-oct-11

Pobierz opis:

PDF XML