Skip to main content

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Ms Ital. Qu. 66
MSPL 3645

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Sygnatura

Ms Ital. Qu. 66

Tytuł kodeksu

Libro di mascalcia

Data powstania:

15th c. (first quarter)

Język

Italian

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

I f + 88 ff + I f

Wymiary

27.5 x 20.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
JBC: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/181
Bibliografia
Tenneroni (1894), 39
Lemm (1918), 82
Sosnowski (2012), 134-138
Inne bazy danych
Fibula: http://info.filg.uj.edu.pl/fibula/pl/content/ital-quart-66

Pobierz opis:

PDF XML