Skip to main content

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Ms Ital. Qu. 62
MSPL 3641

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Sygnatura

Ms Ital. Qu. 62

Tytuł kodeksu

Libro di medicina

Data powstania:

14th c. (first half)

Język

Italian

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

III ff + 64 ff + VI ff

Wymiary

23.5 x 18.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
JBC: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/184
Bibliografia
Tenneroni (1894), 13
Lemm (1918), 82
Sosnowski (2012), 118-121
Inne bazy danych
Fibula: http://info.filg.uj.edu.pl/fibula/pl/content/ital-quart-62

Pobierz opis:

PDF XML