Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel, Ms MNK III-min-554
MSPL 3829

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel

Sygnatura

Ms MNK III-min-554

Tytuł kodeksu

Leaf cut from Ms Kraków, Archives and Library of the Cracow Cathedral Chapter 45

Data powstania:

15th c. (first quarter)

Język

Latin

Zawartość

Numery-1

1

Powiązany dokument

See: Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Ms 45 (77)

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

fragment

Materiał

parchment

Objętość

1 f

Wymiary

45.9 x 33.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Pobierz opis:

PDF XML