Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel, Ms MNK III-min-549
MSPL 3824

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel

Sygnatura

Ms MNK III-min-549

Tytuł kodeksu

Leaf cut from Ms Kraków, Archives and Library of the Cracow Cathedral Chapter 8

Data powstania:

15th c. (first quarter)

Język

Latin

Zawartość

Numery-1

1

Powiązany dokument

See: Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Ms 8 (8)

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

fragment

Materiał

parchment

Objętość

1 f

Wymiary

45.0 x 31.3 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML