Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel, Ms MNK III-min-543
MSPL 3818

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel

Sygnatura

Ms MNK III-min-543

Tytuł kodeksu

Leaf cut out from MS Kraków, Archives and Library of the Cracow Cathedral Chapter 178

Data powstania:

1406

Język

Latin

Zawartość

Numery-1

1

Powiązany dokument

See: Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Ms 178 (115)

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

fragment

Materiał

paper

Objętość

1 f

Wymiary

30.8 x 21.7 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML