Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel, Ms MNK III-min-520
MSPL 3795

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Rycin, Rysunków i Akwarel

Sygnatura

Ms MNK III-min-520

Tytuł kodeksu

Leaf cut from MS Kraków, Archives and Library of the Cracow Cathedral Chapter 147

Data powstania:

14th c. (first half)

Język

Latin

Zawartość

Numery-1

1

Powiązany dokument

See: Kraków, Archiwum i Biblioteka Krakowskiej Kapituły Katedralnej, Ms 147 (100)

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

fragment

Materiał

parchment

Objętość

1 f

Wymiary

37.0 x 27.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML