Skip to main content

Kraków, Archiwum Klasztoru Ojców Paulinów na Skałce, Ms B 8
MSPL 3570

Repozytorium

Kraków, Archiwum Klasztoru Ojców Paulinów na Skałce

Sygnatura

Ms B 8

Tytuł kodeksu

Iordanus de Quedlinburgo, Postilla de evangeliis dominicalibus

Data powstania:

14th/15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

668 pp

Wymiary

29.0 x 21.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML