Skip to main content

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, Ms 2 L
MSPL 1870

Repozytorium

Kraków, Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie

Sygnatura

Ms 2 L

Tytuł kodeksu

Graduale Ordinis Fratrum Praedicatorum: de tempore (pars hiemalis)

Data powstania:

1536

Język

Latin

Historia

Kopia cyfrowa
Armarium: https://bc.dominikanie.pl/dlibra/publication/1323/
Bibliografia
Pikulik (2001), passim, (quoted as: ms. 6)
Sutkowski (1960a), 16, 25

Pobierz opis:

PDF XML