Skip to main content

Płock, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, MsEPl 16
MSPL 2793

Repozytorium

Płock, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Sygnatura

MsEPl 16

Poprzednie sygnatury

16 (Graczyk), 94 (Vetulani), 9 (post-WW2 temporary)

Tytuł kodeksu

Graduale episcopi Erazm Ciołek

Data powstania:

15th c. (end)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

303 ff

Wymiary

65.0 x 42.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Bibliografia
Maciejewski (1973), 242
Bersohn (1899), 16-17
Nowowiejski (1930), 452-454
Vetulani (1963), 451
Graczyk, Marszalska (2010), 136-142
Pikulik (2001), passim, (quoted as: ms. b.s.II)
Izbicki (2006), 7, passim, (quoted as: ms. b.s.II)

Pobierz opis:

PDF XML