Skip to main content

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Ms 1356
MSPL 3346

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Sygnatura

Ms 1356

Tytuł kodeksu

Varia opera theologica

Data powstania:

1395

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

240 ff + II ff

Wymiary

29.0 x 22.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
JBC: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/871615 , Polona: https://polona.pl/item/131767386/0/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Kraków, BJ 9 (2008) , 46-62
Bibliografia
Indeksy do opisu źródeł (2011), 13
Cat. Kraków, BJ Wisłocki 1 (1877), 337-338
Fijałek (1900a), 387-388
Charland (1936), 102
Birkenmajer (1938), 30
Miodońska (1960), 167
Zathey (1966), 93-94
Kowalczykówna et al. (1973), 79-115
Römer (1973), 162
Römer (1974), 117-118
Wyrozumski (1977), 45-48
Włodek (1985) , 65-69
Danielski (1997), 43, 343
Kozłowska (1999) , 60

Pobierz opis:

PDF XML