Skip to main content

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Ms 1286
MSPL 3276

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Sygnatura

Ms 1286

Tytuł kodeksu

Cyrillus Alexandrinus, Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate; Gregorius Nyssenus, De vita Moysi

Data powstania:

15th c. (middle)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

191 ff

Wymiary

33.0 x 23.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
JBC: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/301265
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Kraków, BJ 8 (2004) , 91-94
Bibliografia
Cat. Kraków, BJ Wisłocki 1 (1877), 324
Hornowska, Zdzitowiecka (1947), 247
Ameisenowa (1958), 38-41, Fig. 54

Pobierz opis:

PDF XML