Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 802/I
MSPL 1022

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 802/I

Tytuł kodeksu

Miscellanea

Data powstania:

15th c. (end)

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

127 ff

Wymiary

21.5 x 15.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/7344
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Ossolineum 3 (1898) , 263-264, Cat. Wrocław, BOss. Inw. (1948) , 9 (only call no.)
Bibliografia
Indeksy do opisu źródeł (2011), 50

Pobierz opis:

PDF XML