Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 759/I
MSPL 1017

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 759/I

Tytuł kodeksu

Scripta astronomica

Data powstania:

15th/16th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

132 ff

Wymiary

21.0 x 16.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/7343
Bibliografia
Clavis 1 (2019), no. 965/6

Pobierz opis:

PDF XML