Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 759/I
MSPL 1017

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 759/I

Tytuł kodeksu

Scripta astronomica

Data powstania:

15th/16th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

132 ff

Wymiary

21.0 x 16.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/7343
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Ossolineum 3 (1898) , 242-243, Cat. Wrocław, BOss. Inw. (1948) , 9 (only call no.)
Bibliografia
Clavis 1 (2019), no. 965/6
Inne bazy danych
Ptolemaeus: https://ptolemaeus.badw.de/ms/333

Pobierz opis:

PDF XML