Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 376/II
MSPL 1007

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 376/II

Tytuł kodeksu

Continua glossa fratris Thomae de Aquino super Matheum

Data powstania:

before 1409

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

235 ff

Wymiary

29.5 x 21.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/6647
Katalogi i szczegółowe opisy
Kętrzyński (1886) , 436
Bibliografia
Indeksy do opisu źródeł (2011), 21

Pobierz opis:

PDF XML