Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 375/II
MSPL 1006

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 375/II

Tytuł kodeksu

Sermones

Data powstania:

14th/15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

IX ff + 261 ff

Wymiary

29.5 x 21.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/6551
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Ossolineum 2 (1886) , 435-436, Cat. Wrocław, BOss. Inw. 1 (1948) , 5 (only call no.)

Pobierz opis:

PDF XML