Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 1136/I
MSPL 1001

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 1136/I

Tytuł kodeksu

Roseum memoriale divinorum eloquiorum, Vita s. Nicolai et alia scripta

Data powstania:

1470

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

123 ff

Wymiary

15.5 x 10.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/8227
Katalogi i szczegółowe opisy
Kętrzyński (1898) , 405-406
Bibliografia
Indeksy do opisu źródeł (2011), 22

Pobierz opis:

PDF XML