Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 633/I
MSPL 1000

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 633/I

Tytuł kodeksu

Regula Canonicorum Regularium; collectio legum Polonarum

Data powstania:

15th c. (beginning)

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

60 ff

Wymiary

20.5 x 14.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/8449
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Ossolineum 3 (1898) , 90, Cat. Wrocław, BOss. Inw. (1948) , 7 (only call no.)
Bibliografia
Indeksy do opisu źródeł (2011), 50

Pobierz opis:

PDF XML