Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 278/II
MSPL 995

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 278/II

Tytuł kodeksu

Sermones

Data powstania:

15th c.

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

263 ff

Wymiary

31.0 x 23.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/6354
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Ossolineum 2 (1886) , 215, Cat. Wrocław, BOss. Inw. (1948) , 4 (only call no.; with annotation: brak k. 247)
Bibliografia
Indeksy do opisu źródeł (2011), 21

Pobierz opis:

PDF XML