Skip to main content

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Ms 44/II
MSPL 988

Repozytorium

Wrocław, Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Sygnatura

Ms 44/II

Tytuł kodeksu

Missale Romanum

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

353 ff

Wymiary

38.5 x 28.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
DBC: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/5556

Pobierz opis:

PDF XML