Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii, Ms MNK VIII-318A
MSPL 3775

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe w Krakowie. Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii

Sygnatura

Ms MNK VIII-318A

Tytuł kodeksu

Mineja (fragm.)

Data powstania:

15th c. (fourth quarter)

Język

Church Slavic

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

fragment

Materiał

paper

Objętość

1 f

Wymiary

24.5 x 18.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Naumow, Kaszlej (2004), 256, no. 539

Pobierz opis:

PDF XML