Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii, Ms MNK VIII-257
MSPL 3772

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii

Sygnatura

Ms MNK VIII-257

Tytuł kodeksu

Promptuarium exemplorum

Data powstania:

14th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

192 ff

Wymiary

18.0 x 13.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML