Skip to main content

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii, Ms MNK VIII-184
MSPL 3771

Repozytorium

Kraków, Muzeum Narodowe. Dział Starych Druków, Rękopisów i Kartografii

Sygnatura

Ms MNK VIII-184

Tytuł kodeksu

Thesaurus Novus (sermones de tempore). Hugo de Argentina, Compendium theologice veritatis

Data powstania:

15th c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

836 pp

Wymiary

30.5 x 21.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML