Skip to main content

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Ms 200
MSPL 688

Repozytorium

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura

Ms 200

Tytuł kodeksu

Varia theologica et astronomica

Data powstania:

1495-1496, 1503

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

292 ff

Wymiary

20.5 x 16.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Fotokopia
Warszawa, Biblioteka Narodowa: mf 20978
Katalogi i szczegółowe opisy
ABMK files , Rył (1982) , 118-119
Bibliografia
Witkowska-Zaremba (2006), 106, 112
Witkowska-Zaremba (2012a), 219, 221-222
RISM B III 5 (1997), 23
Gieburowski (1915)
Witkowska-Zaremba (2001b), 15, 20-21, 24, 44, 56-57 (photo of f. 390v)
Clavis 1 (2019), no. 320/1

Pobierz opis:

PDF XML