Skip to main content

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Ms 154
MSPL 687

Repozytorium

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura

Ms 154

Tytuł kodeksu

Breviarium

Data powstania:

15th c. (end)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

420 ff

Wymiary

24.5 x 18.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Fotokopia
Warszawa, Biblioteka Narodowa: mf 20267
Katalogi i szczegółowe opisy
ABMK files , Rył (1982) , 100
Bibliografia
Trzciński (1908), 298-299

Pobierz opis:

PDF XML