Skip to main content

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Ms 150
MSPL 684

Repozytorium

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura

Ms 150

Tytuł kodeksu

Missale

Data powstania:

1394-1399

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

405 ff

Wymiary

29.5 x 22.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Fotokopia
Warszawa, Biblioteka Narodowa: mf 20262
Katalogi i szczegółowe opisy
Rył (1982) , 95-96
Bibliografia
Morawski (1995), 3, 21-26, 28-30, 37
Trzciński (1908), 236-237
Clavis 1 (2019), no. 155, 574

Pobierz opis:

PDF XML