Skip to main content

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Ms 149
MSPL 678

Repozytorium

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura

Ms 149

Tytuł kodeksu

Missale plenarium

Inne tytuły

Ordo Romanus et Missale antiquissimum

Data powstania:

11th/12th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

IV ff + 474 pp + II ff

Wymiary

30.5 x 21.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Fotokopia
Warszawa, Biblioteka Narodowa: mf 18957
Kopia drukowana
Biegański et al. (1970)
Katalogi i szczegółowe opisy
ABMK files , Rył (1982) , 94-95
Bibliografia
MPH 5 (1888), 955
Trzciński (1908), 191-193
Sawicka (1938), 255
Prosnak (1955), 11-12
Sutkowski (1960b), 88 (mentioned without call number)
Biegański (1966), 75ff
Bolz (1971a), 50-51
Pikulik (1980) , 17, 21
Semkowicz (2002), 284-285
Labudda (2014), 257, passim

Pobierz opis:

PDF XML