Skip to main content

Pelplin, Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie, L 21
MSPL 3165

Repozytorium

Pelplin, Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie

Sygnatura

L 21

Tytuł kodeksu

Graduale

Data powstania:

14th c. (third quarter)

Miejsce powstania:

Pelplin

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

206 ff

Wymiary

42.0 x 31.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Tak

Historia

Bibliografia
Katalog wystawy (1998a), 6, 18
Hinz (1969), 43
Hinz (1988), s. 314, passim
Jakubek–Raczkowska, Czyżak (2016), 304
Morawski (1992), 6, 9, 14, 16-18, 24, 30
Pikulik (2001), passim
Katalog mf. BN 9 (1962), 94
Chachulska (2021), s. 57
Inne bazy danych
Cantus Planus in Polonia: http://cantus.ispan.pl/source/13710

Pobierz opis:

PDF XML