Skip to main content

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Ms 1a
MSPL 11

Repozytorium

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie

Sygnatura

Ms 1a

Tytuł kodeksu

Evangelistarium

Inne tytuły

Codex Aureus Gnesnensis, Złoty Kodeks Gnieźnieński

Data powstania:

11th c. (third quarter)

Język

Latin

Zawartość

Numery-1

1

Powiązany dokument

See: Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Ms 600

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

111 ff

Wymiary

32.5 x 23.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Fotokopia
Warszawa, Biblioteka Narodowa: mf 14051
Kopia drukowana
Codex aureus (1986) , Złoty kodeks (2016)
Katalogi i szczegółowe opisy
Rył (1982) , 14, ABMK files
Bibliografia
Codex aureus (1988)
Złoty kodeks (2016)
Boguniowski (2001b), 111-112, 117
Brodský (2004), 39-41
Sawicka (1938), 256-280
Sutkowski (1960a), 6, 7, 9
Sołomieniuk (2020), 72
Trzciński (1908), 188-191
Walicki (1971a), Pt. 1: 250, 256, Pt. 2: 692
Brodský (2004), 39-41
Sawicka (1952), 40-41

Pobierz opis:

PDF XML