Skip to main content

Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Ms 1750
MSPL 634

Repozytorium

Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Sygnatura

Ms 1750

Tytuł kodeksu

Lamentationes pro Hebdomada Sancta

Data powstania:

15th c. (fitst half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

83 ff

Wymiary

16.0 x 11.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
WBC: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/378918/

Pobierz opis:

PDF XML