Skip to main content

Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Ms 1749
MSPL 633

Repozytorium

Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Sygnatura

Ms 1749

Tytuł kodeksu

Liber precum

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

207 ff

Wymiary

11.0 x 7.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/383040/

Pobierz opis:

PDF XML