Skip to main content

Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Ms 1745
MSPL 630

Repozytorium

Poznań, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Sygnatura

Ms 1745

Tytuł kodeksu

Sermones de tempore

Data powstania:

15th/16th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

598 ff

Wymiary

16.0 x 10.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
WBC: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/380516/

Pobierz opis:

PDF XML