Skip to main content

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Ms 311
MSPL 1960

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Sygnatura

Ms 311

Tytuł kodeksu

Biblia. Vetus Testamentum (Prophetae minores, Os - Mal) cum glossa

Data powstania:

12th/13th, 1411

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

165 ff

Wymiary

30.0 x 18.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
JBC: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/402236 , Polona: https://polona.pl/item/69967925/0/
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Kraków BJ 1 (1980) , 392-394
Bibliografia
Kowalczyk (1999a), 122, 128
Cat. Kraków, BJ Wisłocki 1 (1877), 106

Pobierz opis:

PDF XML