Skip to main content

Kraków, Biblioteka Jagiellońska, Ms 248
MSPL 1925

Repozytorium

Kraków, Biblioteka Jagiellońska

Sygnatura

Ms 248

Tytuł kodeksu

Regestrum perceptorum et expositorum, a magistro Nicolao de Koprzywnica, procuratore generali bonorum Univiersitatis Cracoviensis, a. 1506-1518 scriptum

Data powstania:

1507-1518

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

213 ff + II ff

Wymiary

31.5 x 11.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
JBC: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/239499
Katalogi i szczegółowe opisy
Cat. Kraków BJ 1 (1980) , 285-286
Bibliografia
Cat. Kraków, BJ Wisłocki 1 (1877), 93
Bandtkie (1821), 8
Barycz (1935) , 30ff
Lewicka-Kamińska (1966) , 134 ff

Pobierz opis:

PDF XML