Skip to main content

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ms 6
MSPL 548

Repozytorium

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygnatura

Ms 6

Tytuł kodeksu

Liber VI Decretalium; Ioannes Andreae, Apparatus ad librum VI

Data powstania:

14th/15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

187 ff

Wymiary

30.0 x 22.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML