Skip to main content

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ms 4
MSPL 546

Repozytorium

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygnatura

Ms 4

Tytuł kodeksu

Martinus Bracarensis, Formula honestae vitae; Pseudo-Ambrosius, Tractatus de moribus; Pseudo-Hugo de Sancto Caro, Expositio super Apocalypsim; Hieronymus, Epistolae; Augustinus, De civitate Dei (fragm.); Pseudo-Augustinus, Sermones

Data powstania:

1449-1457

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

239 ff

Wymiary

31.5 x 22.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML