Skip to main content

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ms 1
MSPL 543

Repozytorium

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygnatura

Ms 1

Tytuł kodeksu

Homiliarius

Data powstania:

1275

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

192 ff

Wymiary

45.0 x 35.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Karłowska-Kamzowa (1987), 378
Lisiecki (1905d), 6
Katalog wystawy (1991), 134-135, 88

Pobierz opis:

PDF XML