Skip to main content

Poznań, Biblioteka Raczyńskich, Rkp. 1470
MSPL 523

Repozytorium

Poznań, Biblioteka Raczyńskich

Sygnatura

Rkp. 1470

Tytuł kodeksu

Varia theologica

Data powstania:

15 c. (second half)

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

155 ff

Wymiary

22.0 x 14.5 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Część

1

Proweniencja

Szczecin (Stettin), Gimnazjum Mariackie (Marienstifts-Gymnasium); Sygnatura: Cam. cod. 28 (-1945)
Katalogi i szczegółowe opisy
Lemcke (1879) , 37-38
Bibliografia
Borysowska (2014), 38-52
Piszczałka (2023), 127-151

Pobierz opis:

PDF XML