Skip to main content

Poznań, Biblioteka Raczyńskich, Rkp. 1469
MSPL 522

Repozytorium

Poznań, Biblioteka Raczyńskich

Sygnatura

Rkp. 1469

Tytuł kodeksu

Vocabularius theologicus

Data powstania:

14th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

142 ff

Wymiary

21.5 x 14.5 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML