Skip to main content

Poznań, Biblioteka Raczyńskich, Rkp. 1277/1
MSPL 514

Repozytorium

Poznań, Biblioteka Raczyńskich

Sygnatura

Rkp. 1277/1

Tytuł kodeksu

Polish text (fragm.)

Data powstania:

15th c. (beginning)

Język

Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

fragment

Materiał

paper

Objętość

1 f

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML