Skip to main content

Poznań, Biblioteka Raczyńskich, Rkp. 1367
MSPL 521

Repozytorium

Poznań, Biblioteka Raczyńskich

Sygnatura

Rkp. 1367

Tytuł kodeksu

Varia Latino-Polonica

Data powstania:

15th/16th c.

Język

Latin, Polish

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML