Skip to main content

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Ms 3
MSPL 545

Repozytorium

Poznań, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Sygnatura

Ms 3

Tytuł kodeksu

Biblia. Vetus Testamentum (Gn - 4 Reg) cum prologis

Data powstania:

13th/14th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

158 ff

Wymiary

36.5 x 26.0 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Pobierz opis:

PDF XML