Skip to main content

Warszawa, Biblioteka Narodowa, Rps 12365 IV
MSPL 1433

Repozytorium

Warszawa, Biblioteka Narodowa

Sygnatura

Rps 12365 IV

Poprzednie sygnatury

Akc. 2731

Tytuł kodeksu

Nomokanon

Data powstania:

16th c. (beginning)

Język

Church Slavic

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

374 ff

Wymiary

35.0 x 22.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/49946898/0/
Katalogi i szczegółowe opisy
Kaliszuk, Szyller (2012) , 168
Bibliografia
Naumow, Kaszlej (2004), 313-314, no. 651
Kaszlej (2010)

Pobierz opis:

PDF XML