Skip to main content

Warszawa, Biblioteka Narodowa, Rps 11880 III
MSPL 1410

Repozytorium

Warszawa, Biblioteka Narodowa

Sygnatura

Rps 11880 III

Poprzednie sygnatury

Akc. 2749

Tytuł kodeksu

Psaltir slědovannaja

Inne tytuły

Psałterz z dodatkami

Data powstania:

ca. 1500

Język

Church Slavic

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

309 ff

Wymiary

29.0 x 20.0 cm

Dekoracja

Nie

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/23926816/0/
Katalogi i szczegółowe opisy
Kaliszuk, Szyller (2012) , 162
Bibliografia
Naumow, Kaszlej (2004), 361-362, no. 759
Kaszlej (2010)

Pobierz opis:

PDF XML