Skip to main content

Warszawa, Biblioteka Narodowa, Rps 11801 IV
MSPL 1399

Repozytorium

Warszawa, Biblioteka Narodowa

Sygnatura

Rps 11801 IV

Poprzednie sygnatury

Akc. 2647

Tytuł kodeksu

Ewangelia tetr

Inne tytuły

Ewangeliarz przemyski

Data powstania:

14th c.

Język

Church Slavic

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

parchment

Objętość

287 ff

Wymiary

33.5 x 24.5 cm

Dekoracja

Tak

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Kopia cyfrowa
Polona: https://polona.pl/item/5956450/0/
Katalogi i szczegółowe opisy
Kaliszuk, Szyller (2012) , 155-156
Bibliografia
Naumow, Kaszlej (2004), 103, no. 219
Kaszlej (2010)

Pobierz opis:

PDF XML