Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 24
MSPL 460

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 24

Tytuł kodeksu

Varia theologica; Sermones

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

310 ff

Wymiary

30.0 x 21.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Kowalczykówna (1999a), 135, 137
Chodyński, Librowski (1949), 81, No. 24
Clavis 1 (2019), no. 205/11
Inne bazy danych
ROA: http://www.antihus.eu/search.php

Pobierz opis:

PDF XML