Skip to main content

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich, Ms 24
MSPL 460

Repozytorium

Włocławek, Biblioteka Seminarium Duchownego im. Księży Chodyńskich

Sygnatura

Ms 24

Tytuł kodeksu

Varia theologica et sermones

Data powstania:

15th c.

Język

Latin

Opis zewnętrzny rękopisu

Część

1

Forma

codex

Materiał

paper

Objętość

310 ff

Wymiary

30.0 x 21.0 cm

Dekoracja

Brak informacji

Notacja muzyczna

Nie

Historia

Bibliografia
Kowalczykówna (1999), 135, 137

Pobierz opis:

PDF XML